"دکتر. Jekyll و آقای Hyde "در صحنه در تهران

تاریخ: 1/20/2018 3:02:48 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران یک گروه ایرانی که کارگردانی آرمان حسین نژاد انجام می دهد، اقتباس صحنه ای از مورد عجیب و غریب رابرت لوئیس استیونسون از دکتر جیکیل و آقای هائد در تهران را به نمایش می گذارد. بازی با نام "دکتر جکیل" و "آقای هائیدو" در جشنواره ارغوان تا ژانویه اجرا خواهد شد. 28 تئاتر در روز شنبه اعلام کرد رادیو گوتیک که در سال 1886 برای اولین بار منتشر شد، درباره یک وکیل لندن به نام گابریل جانتتسونس است که در مورد عواقب عجیب بین دوستان قدیمی وی دکتر هنری جیکیل و پوستر ادوارد هیود عکس برادرش برای دکتر جکییل و آقای هاید MMS MMS YAW nbsp