مارکو رادورویک برای اجرای صدا در تهران

تاریخ: 1/20/2018 3:04:29 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران مارکو ردورویک، تولید کننده تولید موسیقی آلمان، در ماه فوریه یک عملکرد صوتی را در تهران برگزار می کند. این نمایشگاه در موسسه هنری و فرهنگی روبروورو برگزار می شود. وی در آثار قبلی خود با شخصیت های معروف مانند Paul St Hilaire از دومینیکا، خواننده دائمی افسانه ای و تهیه کننده پوستر پوستر برای عملکرد صوتی که سازنده موسیقی آلمان مارکو ردورویک در تهران RM MMS YAW