روزنامه نگاران اندونزیئی با مقامات مطبوعات ایران دیدار کردند

تاریخ: 1/21/2018 4:27:28 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران یک گروه از روزنامه نگاران اندونزی با وزیر فرهنگ و معاون وزیر امور مطبوعاتی محمد سلطانیفر در تهران در روز شنبه شب ملاقات کردند روزنامه نگاران از جمهوری جاکارتا پست جمهوری چک راکت مردهکا کامپاس آنتارا نیوز و مترو تلویزیون سلطانیف فرماندهی مطبوعات ایران را مختصرا گزارش دادند نمایندگان بیش از 150 آژانس مطبوعاتی خارجی از 33 کشور در ایران مشغول به کار هستند. او همچنین به حضور فعال روزنامه نگاران زنانی که برای مطبوعات ایران کار می کنند، اشاره کرد و افزود: خبرگزاری های فارسی و روزنامه ها تحت تاثیر روزنامه نگاران زن و بیش از روزنامه های اندونزیایی روزنامه نگار اندونزی را دیدار می کنند که محمد سلطانیفر، معاون وزیر فرهنگ وزیر امور مطبوعاتی، در 20 ژانویه 2018 در تهران، اظهار داشت: MMS YAW