گالری مشهد برای نمایش "زیبا چین"

تاریخ: 1/23/2018 3:37:35 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران عکس های مجموعه ای که جنبه های مختلف زندگی در چین را نشان می دهد، در نمایشگاه "شمال چین" مشهد در نمایشگاه "زیبا چین" نمایش داده می شود نمایشگاه هفته ای در گالری گلستان در روز جمعه افتتاح خواهد شد. این مجموعه شامل 50 عکس توسط اعضای چینی هنر و هنر شانتوف که این نمایشگاه را با همکاری موسسه ابگیح و چندین سازمان ایرانی برگزار خواهد کرد nbsp nbsp nbsp nbsp این نمایشگاه به عنوان یک برنامه تبادل هنری بین مراکز عکاسی ایرانی و چینی مانند آزمایشگاه دیجیتال نیل و Photo Focus Photo Club یک پوستر برای نمایش عکس در چین در گالری مشهد در گالری مشهد MMS YAW