پرده ها برای جشنواره تئاتر فجر برگزار می شود

تاریخ: 1/17/2018 3:18:16 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران 36 جشنواره بین المللی تئاتر فجر در مراسم مختلف در سراسر تهران برگزار خواهد شد و با اجرای چندین تابلوی از ایران و سایر کشورها برگزار می شود. محمود کرزی، کارگردان ایرانی، برتولت برشت را در مراسم خاکسپاری چهره قفقاز در مجتمع تئاتر شهر تهران در شب گروهی از بازیگران جوان توسط کارگردان مسعود دلخواه اقتباس رمان کلاسیک منن کاستومن را در ملویل اجرا خواهد کرد برنامه امشب همچنین دارای پیتر وایس مارت ساد است که توسط ایمان اسکندری در هفز سالن و The History Boys توسط اشکان اجرا می شود Khilnejad در مجتمع تئاتر ایرانشهر Entre Cabanes نمایشگاه Ramona Poenaru و Gael Chaillat از فرانسه در سالن نمایشگاه کتاب تهران در بخش غیرفعال قرار خواهد گرفت. این نمایشگاه در طول جشنواره نمایش داده خواهد شد. Entre Cabanes یک نمایش چند رسانه ای است که دعوت می شود عموم مردم تجربه معماری معماری حدود 200 گروه از ایران دیگر کشورها در جریان این رویداد که تا روز 29 ژانویه اجرا خواهند شد، لئون ییلماس از ترکیه، لوسیا ون هترون از هلند، نیکلاس هالبینگ از سوئیس و فاطمه معتمد آریا و بهزاد قادری هر دو از ایران قضاوت خواهند کرد که رقابت در بخش بین المللی اعضای هیئت منصفه بخش ملی نادر برهانی مارناد و محسن علاوی از ایران و قربانعلی نصرت صابر از تاجیکستان انتخاب شده است که نهمین نمایشنامه در بخش بین المللی از جمله بسته توسط شوشوکو تاچوچی و هملت توسط کریستوفر روپینگ از آلمان منتشر شده است. پاریس افشین غفاریان، کارگردان ایرانی در این نمایشگاه، از نظر جریمه بل و لباسهای افسانه های جاسم هندی، از فرانسه نیز در صحنه حضور خواهد داشت. همچنین از فرانسه نیز در بخش بین المللی رقابت می کنند. همچنین شامل بیگموت والنتیجن دلینس از شهرهای نامرئی بلژیک توسط پینو دی بودوو از ایتالیا و مناظر گناه توسط Dries V ارهئونه از هلند نمایش های دیگر از برزیل می آید ترکیه آذربایجان سوئیس عراق جورجیا و یونان جشن گفتگو در جشنواره ایران شعار جشنواره عکس یک پوستر برای 36 جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که یک تصویر از نمایشگاه Entre Cabanes را نشان می دهد Ramona Poenaru و Gael Chaillat از فرانسه RM MMS YAW