گالری های هنری تهران چیست؟

تاریخ: 1/12/2018 3:18:45 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

  مجموعه ای از کلاژ های مجید عسگری در نمایشگاهی در گالری سیهون نمایش داده می شود نمایشگاه تحت عنوان Art تا 24 ژانویه در گالری واقع در خیابان چهارم خیابان وزارا واقع در خیابان چهارم سایح گالری برگزار می شود میزبان نمایشگاه مجسمه های Meysam Rezainia nbsp نمایشگاه به نام Telepathy of Lines اجرا می شود تا ژانویه 17 در گالری واقع در 3 آقاخانی کوچه عیدوار خیابان در محله نیاوران مجله Multimedia Dena گالری نمایشگاه مجموعه ای از هنر نصب و راه اندازی و عکس ها توسط حمید دائی نمایشگاه با عنوان "کابوس فرم" تا ژانویه 17 اجرا می شود گالری که می تواند در 4 حلقه سوسن پیدا شود. Photo Photo by Tahemineh Nasuri در نمایشگاهی در گالری گلستان نمایش داده می شود. این نمایشگاه تا 17 ژانویه در گالری واقع در خیابان 34 خیابان کوماتای ​​در نقاشی درارس اجرا خواهد شد. نمایشگاه نقاشی های اکبر یدهگار در گالری آبتین در حال انجام است. نمایشگاه تحت عنوان تروما از کلن تا جی نایرو 23 در گالری واقع در 42 خیابان حلاج خلیج فارس واقع در نزدیکی پارک جاده تقاطع نگار گالری میزبان نمایشگاه نقاشی های ساسان شرفی مژده هاراتی احسان سیفی و چهار هنرمند دیگر نمایشگاه سورئال تا 17 ژانویه در گالری که در 33 خیابان دلرام کوچه Roshanai در محله قیرییه یافت می شود نقاشی های آتوس خالج در حال حاضر در نمایشگاه گالری جورجی ها نمایش داده می شود. نمایشگاه با عنوان "شکارگاه زمین" تا 22 ژانویه در گالری واقع در خیابان خیام 4 خیابان ولیعصر در نزدیکی پارک دره تقاطع ABU MMS