فجر با سرمایه های بیشتری به تهران سرمایه می زند

تاریخ: 1/21/2018 4:29:33 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران چهارمین روز یکشنبه از 36 جشنواره بین المللی تئاتر فجر دیدارهای متعددی از ایران را برگزار کرد. فرانسه بلژیک و آذربایجان هملت توسط کریستوفر روپینگ از آلمان در سالن اصلی مجتمع تئاتر شهر، مجتمع چارسو مجتمع مسکونی میزبان بازی 7 بعد از ظهر در روز هفتم پاییز توسط ایوبی اقلانی از ایران و اجاره ی افسانه ها توسط جاسم هندی از فرانسه در سالن دیگر مجتمع تئاتر ایرانشهر اجرا شد. تا 9 11 بیگموتو سخنرانی های مختلفی را مطرح می کند که از همان موضوعات حمایت می کنند یا تلاش می کنند همان نتیجه را به دست آورند. او رویدادها را از دهه گذشته به تنهایی رها کرده است، به طوری که تماشاگران احساس عدالت و فاصله ای از افراد دارند. علاوه بر این مدیر بهروز غریب پور یک نمایشگاه عروسکی اپرای خیام را در نمایشگاه سالانه فردوسی تهران برگزار کرد. چگونگی تمرکز بر داستان زندگی رمانتیک ایرانی و اخترشناسی و شاعر عمر خیام 1048 1131 دیگر اجرای نمایشهای روزانه شامل تهران تحت فرشته های فرشته توسط نادر برهانی مرند و کارهای خانگی توسط نرگس بهروزیان انتر کابین نمایشگاه Ramona Poenaru و گال چایلات از فرانسه جشنواره بین المللی تئاتر فجر در حال اجرا است تا جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار می شود. عکس صحنه ای از صحنه ی خنده دار اپرای خائیم به کارگردانی بهروز گریب پور nbsp مهر عسگری خمسه nbsp RM YAW