قهرمانان برجسته جهان برای شرکت در جشنواره تهران

تاریخ: 1/16/2018 3:19:29 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تهران هشت داستانپرداز از کشورهای مختلف در جشنواره بینالمللی داستان نگاری شرکت خواهند کرد که در 22 تا 25 ژانویه در تهران برگزار خواهد شد. بئاتریس مونترو از اسپانیا فاطمه فرحت از لبنان باربارا عمارل از برزیل نه آزار اسحاق از مالزی و بزی اکویوز از ترکیه از جمله داستانپردازان است دعوت قهرمانان دیگر از افغانستان می آیند هند و کنیا جشنواره هر ساله توسط موسسه توسعه ذهنی کودکان و نوجوانان برگزار می شود IIDCYA مونترو در یکی از نسخه های قبلی این جشنواره در سال 2016 شرکت کرد و یک کارگاه آموزشی برای گروهی از معلمان ایرانی در پوستر IIDCYA Photo A برای 20th جشنواره بینالمللی داستان نویسی RM MMS YAW