"بسته" Shusaku Takeuchi در جشنواره فجر باز شده است

تاریخ: 1/22/2018 3:06:07 PM +00:00

اخبار جهان

ترجمه شده توسط سایت خبری تلکسیران - جهان

اخبار سیاسی

تئاتر شوشوکو تاچوچی، مدیر هنری آلمان، در مراسم 36 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در نمایشگاه بین المللی تئاتر فجر، به نمایش گذاشته شده است. بازی در تئاتر آلمان، Antagon TheaterAKTion، یک تئاتر رقص است. نمایش تئاتر رقص بسیار هنرمندانه ای است که به لحاظ زیبایی شناختی و موقعیت هایی که به نظر می رسد به طور مستقیم از زندگی روزمره زندگی می برد بسته بندی لباس مردانه را در لباس های متنوع و زندگی خود را از طریق رقص نشان می دهد 36 جشنواره بین المللی تئاتر فجر که در چندین تئاتر در تهران در 18 ژانویه افتتاح خواهد شد، تا ژانویه 29 اجرا می شود عکس صحنه از The Package توسط Shusaku Takeuchi عکس استفان چیتروک RM MMS YAW